خرج کردن از آینده

About
۱۵ آذر ۱۳۹۴
آیا دروغ گفتن گناه است؟
۲۳ آذر ۱۳۹۴
نمایش همه

خرج کردن از آینده

افراد، مشاغل، صنایع و سیاستهایی که از آینده خرج می‌کنند!

 حتماً افرادی را دیده‌اید که شغل‌شان به صورتی است که در هنگام انجام کار به ناچار مواد سمی زیادی را استنشاق می‌کنند و درآمد چندانی هم ندارند و احتمالاً دیده‌اید که سن‌شان که بالا می‌رود با پس انداز نداشته‌شان از این دکتر به آن دکتر مراجعه می‌کنند و یا هیچ پس اندازی ندارند و گوشه‌ای زمین گیر شده‌اند.

حکایت برخی صنایع هم به همین صورت است در مشاغل گفته شده یک فرد با مواد مضر تماس دارد یا آنها را استنشاق می‌کند و در برخی صنایع هم صنایع مذکور هوای استنشاقی و محیط اطراف افراد جامعه را به نحوی آلوده می‌کنند که این افراد ناچار شوند با سرطان، بیماریها تنفسی و … دست و پنجه نرم کنند و با پس انداز خودشان و یا احتمالاً اگر بیمه‌ها پشتیبان‌شان باشند با هزینه از دارایی عمومی کشور به دنبال دارو و درمان خود باشند، اگر هزینه‌هایی را که این گونه اشخاص صرف دوا و درمان می‌کنند را در کنار درآمدی که افراد دارای مشاغل خطرناک و یا عایدی‌ای که صنایع آلوده کننده دارند کنار هم بگذاریم به این نتیجه می‌رسیم که در این موارد از آینده خرج شده است و آینده باید تاوان سود ناچیزی را که در گذشته کسب شده بدهد!

بعضی مواقع ذهن انسان به سمت تبلیغ‌های انجام شده برای برخی محصولات مثل پفک و نوشابه و … می‌رود و افراد و کودکانی که تحت تاثیر این تبلیغات این کالاها را مصرف می‌کنند و هزینه‌هایی که انسانها و دولت‌های آینده باید صرف دوا و درمان پوکی استخوان و سرطان و … کنند.

خلاصه اینکه برخی مشاغل، صنایع و سیاستها چیزی کم از بمب اتمی هیروشیما و یا بمب‌های شیمیایی ندارند که هم باعث نابودی در حال می‌شوند و هم باعث متولد شدن و روی دست ماندن افراد معلول در آینده می‌شوند!؟

دیدگاه ها بسته شده است