عابدینی هستم فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس، از ابتدای سال 1377 در حال فعالیت در زمینه نرم افزار هستم

با تکنولوژیهای زیر محصول تولید کرده‌ام:

Visual Basic, Delphi, C#, ASP .NET, Java JSP, MVC, Ajax, jQuery, Bootstrap, AngularJS

بانکهای اطلاعاتی:

MS Access, SQL Server, MySQL, SQLite