دورنمایی از آینده بودجه کشور

چگونه بنویسیم؟
۱۸ آذر ۱۳۹۶
نوشدارو پس از مرگ سهراب
۲۳ دی ۱۳۹۶
نمایش همه

دورنمایی از آینده بودجه کشور

در گزارش اخیر رئیس جمهور آمده است که 200 هزار میلیارد تومان از بودجه 360 هزار میلیارد تومانی کشور خارج از اختیار دولت است که 60 هزار میلیارد تومان آن برای صندوق بازنشستگی و 10 الی 11 هزار میلیارد تومان آن به عنوان پاداش بازنشستگی تخصیص یافته است این حجم از بودجه کشور در شرایطی برای بازنشستگان تخصیص داده شده است که اولاً حقوق دریافتی بسیاری از بازنشستگان کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و مهمتر از آن هنوز موج بازنشستگی در یکی از دولتی‌ترین و پر کارمندترین اقتصادهای دنیا آغاز نشده است.

این موضوع در حالی است که به دلیل عدم رونق بخش خصوصی و سیاستهای یک شبه‌ای که فردای آن شب باعث ورشکستگی بسیاری از فعالان بخش خصوصی می‌شود تصور عموم مردم این است که استخدام در بخش دولتی تضمین کننده آینده آنهاست و به همین دلیل فارغ التحصیلان دانشگاهها در درجه اول به دنبال استخدام دولتی هستند، افرادی هم که دستی در رابطه بازی دارند نزدیکان خود را در بخش دولتی استخدام می‌کنند و حتی کسانی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند با این فلسفه رایج که آب باریکه‌ای داشته باشند در استخدام دولت در می‌آیند، بنابراین پارادوکسی پیش می‌آید که از یک سو در صدد کوچک کردن دولت و کاهش هزینه‌هاست و از سویی مردمی که بقای خود را در استخدام دولتی می‌بینند و نتیجه این که پیاده کردن هر کدام از روالها منجر به نارضایتی خواهد شد به عبارتی کوچک کردن دولت نارضایتی استخدام شوندگان و افراد پیگیر استخدام را در بر خواهد داشت و خلاف این موضوع یعنی استخدام بیشتر دولتی هم تخصیص بخش بیشتری از بودجه دولت را برای تامین حقوق مزایای کارکنان و بازنشستگان طلب خواهد کرد و ورشکستگی دولت را در پی خواهد داشت.

موضوعات دیگری هم در این راستا مطرح است که از جمله آنها به موضوع سود بانکی می‌توان اشاره کرد که پارادوکس دیگری را ایجاد کرده از یک سو سپرده گذاران خواهان سود بیشتر برای تامین زندگی خود هستند و از سوی دیگر تولید کنندگان و فعالان اقتصادی به دنبال وام با سود کمتر برای شروع یا ادامه کسب و کار خود هستند. و کاهش سود بانکی تجمع سپرده گذاران و افزایش سود بانکی تجمع متقاضیان و دریافت کنندگان وام را در پی خواهد داشت.

به هر حال با این وضعیت دور از تصور نخواهد بود در شرایطی که امروزه نفت، گاز، خاک و سایر منابع این کشور برای تامین حقوق و بودجه خارج از اختیار دولت فروخته می‌شود با این روند در آینده بخشهایی از جغرافیای کشور برای تامین حقوق یکی دو سال کارکنان و بازنشستگان و سپرده گذاران فروخته شود…

دیدگاه ها بسته شده است