سامانه مدیریت طرحهای علمی کاربردی

مرکز دانش بیوانفورماتیکی فسفات
۳ تیر ۱۳۹۳
داستان من
۳ آبان ۱۳۹۳
نمایش همه

سامانه مدیریت طرحهای علمی کاربردی

 ثبت نام اشخاص

ارسال طرح و پیشنهادیه(پروپوزال)

بررسی اولیه طرح توسط دبیرخانه

ارسال طرح برای داوری با توجه به زمینه تخصصی طرح و زمینه تخصص داوران

دریافت نظر داوران و درخواست انجام اصلاحات پیشنهادی داوران

اعلام نتیجه داوری طرح به فرستنده طرح

دیدگاه ها بسته شده است