سختیهای زندگی

شدنی‌ها و نشدنی‌ها
۱۱ خرداد ۱۳۹۵
شرکتهای معظم
۱۲ خرداد ۱۳۹۵
نمایش همه

سختیهای زندگی

بهره برداری از سختیها در زندگی

 زمانی در حال ساخت خانه بودیم و به خاطر کمبود بودجه و برخی مسائل که همه کسانی که خانه ساخته‌اند با آنها آشنا هستند متحمل سختیهای زیادی شدیم، فقط به عنوان گوشه‌ای از این سختیها این نکته را در نظر بگیرید که کار ساخت را با یک دهم هزینه‌ای که در نهایت متحمل شدیم شروع کردیم و بقیه هزینه را با وام و قرض تامین کردیم.

چند سال روزگار بسیار سختی را گذراندیم اما حال که به آن سالها نگاه می‌کنیم از یک چیز بسیار خوشحالیم:

این سختی‌ها باعث شد دیگر هیچ سختی‌ای در زندگی به چشممان نیاید و تحمل‌مان بسیار بالا رفت و به عبارتی خودمان را در مقابل سختی‌ها بیمه کردیم.

به نظرم ارزش داشت…

دیدگاه ها بسته شده است