شبکه‌های اجتماعی و گذر از دوران بزن در رو

زیر خاکی‌ها
۲۸ تیر ۱۳۹۶
ارزش هر شخص
۳۱ شهریور ۱۳۹۶
نمایش همه

شبکه‌های اجتماعی و گذر از دوران بزن در رو

اتفاق خوبی که با فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی در حال رخ دادن است این است که باعث شده است افراد ملزم به پاسخگویی در قبال گفته‌ها و رفتارشان شوند و شاهد این باشیم که مثل گذشته هر کسی نتواند هر کلامی را به زبان آورد و هر رفتاری را مرتکب شود.

نمونه‌های زیادی از این مورد را دیده‌ایم که از جمله آنها میتوان به قضیه ژن خوب اشاره کرد.

نتیجه چنین اتفاقی این می‌شود که افراد مراقبت بیشتری در گفته‌ها و رفتارشان داشته باشند و مثل گذشته هر چیزی را که دلشان خواست به زبان نیاورند و هر رفتاری را مرتکب نشوند متاسفانه در گذشته افراد صحبتها و رفتاری داشتند که به هیچ عنوان قابل پذیرش نبود و نیازی به پاسخگویی هم نبود اما امروزه شاهد هستیم که هر قدر کلام یا رفتار فرد غیر قابل پذیرش‌تر باشد موج شدیدتری بر علیه آن به راه می‌افتد و قطعاً باعث می‌شود فرد مراقبت بیشتر در کلام و رفتارهای بعدی خود داشته باشد.

اتفاق مثبت دیگری که رخ می‌دهد این است که دروغ گفتن سخت می‌شود به خصوص که در جامعه ما متاسفانه دروغ به شدت نهادینه شده بود و افراد هر نوع دروغی را به زبان می‌آوردند و در قبال دروغ خود پاسخگو نبودند اما در شرایط فعلی اگر بخواهند دروغ خود را با دروغ دیگری توجیه کنند قطعاً موفق نخواهند شد چرا که زنجیره‌ای از دروغ گویی از سوی فرد دروغگو و اثبات دروغ بودن از سوی جامعه به راه خواهد افتاد که شخص دروغگو را ناچار به تسلیم و پذیرش دروغگویی خود خواهد کرد.

به هر حال دارندگان ژن خوب باید در رفتار و کردار خود مراقب باشند و گرنه افکار عمومی معیوب بودن ژن‌شان را اثبات خواهد کرد.

و نتیجه گیری نهایی اینکه شبکه‌های اجتماعی در حال دور کردن جامعه ما از دوران بزن در رو هستند و مسئولیت پیشرفتهایی مدنی را که کسی از پس پیشبرد آنها بر نیامد را بر عهده گرفته‌اند.

 

دیدگاه ها بسته شده است