مردی که زیاد می‌دانست!

فرار از زندان و گنج پنج میلیون دلاری
۱ اسفند ۱۳۹۶
نمایش همه

مردی که زیاد می‌دانست!

نمیدانم شاید در کشورهای پیشرفته کم پیش می‌آید که مردی زیاد بداند و به همین دلیل از فعل گذشته برای معرفی این مرد استفاده می‌کنند: “می‌دانست”

از طرف دیگر ظاهراً در این کشورها کم پیش می‌آید که فردی زیاد بداند به همین دلیل به “مردی” اشاره می‌کنند.

اما خوشبختانه در کشور ما اولاً “مردانی” هستند ثانیاً “زیاد می‌دانند”، فعل به گذشته اشاره نمی‌کند.

به عنوان یک مثال مردی داریم که فیزیک خوانده است پس فیزیک می‌داند، به فلسفه تغییر رشته داده پس فلسفه می‌داند، کتاب قرآن مدارس را نوشته پس قرآن و تفسیر قرآن می‌داند، از افراد رده اول سیاستگذاری آموزش و پرورش بوده پس سیاستگذاری آموزشی می‌داند، رئیس فرهنگستان … است پس در رشته‌ای که رئیس فرهنگستان آن است اگر نفر اول نباشد نفر دوم که قطعاً هست، رئیس یکی از قوای سه گانه بوده پس در سیاست از داناترینهاست و …
به این ترتیب به این نتیجه میرسیم که همانطور که کشور ما در منابع زیر زمینی غنی هست در منابع روی زمینی هم بسیار غنی هست!

دیدگاه ها بسته شده است