مرکز دانش بیوانفورماتیکی فسفات

سامانه مدیریت پروژه
۲۸ خرداد ۱۳۹۳
سامانه مدیریت طرحهای علمی کاربردی
۷ شهریور ۱۳۹۳
نمایش همه

مرکز دانش بیوانفورماتیکی فسفات

این محصول یک سایت بیوانفورماتیکی است که برای ثبت و بازیابی اطلاعات بیوانفورماتیکی و ژنتیکی مربوط به فسفات طراحی شده است و شامل امکانات زیر است:

ثبت و بازیابی اطلاعات ژنومیکس

ثبت و بازیابی اطلاعات ترنسکریپتومیکس

ثبت و بازیابی اطلاعات پروتئومیکس

ثبت و بازیابی اطلاعات متابولومیکس

ثبت و بازیابی مقالات

معرفی نرم افزارهای بیوانفورماتیکی مرتبط

جستجو در اطلاعات ژنومیکس، ترنسکریپتومیکس، پروتئومیکس و متابولومیکس و مقالات

جستجو به صورت جستجوی کامل در متن(Full Text Search) در اطلاعات مختلف و مقالات سایت

 

برنامه نویسی شده با زبان برنامه نویسی JAVA

بانک اطلاعاتی mySQL

از موتور Lucene و mySQL برای پیاده سازی جستجوی کامل استفاده شده است

نشانی وب سایت http://greenpi.info

 

دیدگاه ها بسته شده است