مکافات عمل

چه کسی برای چه کسی کار می‌کند؟
۱۹ مهر ۱۳۹۴
سیاستمداران – سلامت روانی
۲۰ مهر ۱۳۹۴
نمایش همه

مکافات عمل

دنیا و مکافات عمل انسانها

 در دورانی که کتابهای پدرم را می‌خواندم(بیشتر عادت داشتم کتابهای دیگران را بخوانم) داستانی خواندم که به آن ایمان دارم:

در قدیم خانواده جواهر فروشی بود که سقایی سی سال برایشان آب می‌آورد(قدیم‌ها آب لوله کشی نبود که به این راحتی اسراف کنیم) در این مدت خطایی از این سقا سر نزده بود اما روزی سقا پس از آوردن آب به سراغ همسر جواهر فروش رفت و رفتارهایی ناشایست را مرتکب شد، زن صاحب خانه از این اتفاق بسیار ناراحت شد و تعجب کرد از اینکه در این مدت سی سال اتفاقی نیفتاده اما در این روز این اتفاق ناگوار افتاده.

شب که همسرش به خانه آمد به او گفت آیا امروز اتفاق خاصی افتاده؟ همسرش طفره رفت تا اینکه اعتراف کرد امروز خانمی برای خرید جواهر به مغازه آمده بود و خواستم دستبندی را به دستش کنم که لحظه‌ای اختیار از کفم رفت و مرتکب خطا شدم و …

 بیایید به مکافات عمل و حتی مکافات لحظه‌ای عمل معتقد باشیم و احتیاطات و پیش بینی‌های لازمه را به خرج دهیم.

دیدگاه ها بسته شده است