محصولات نرم افزاری تولید شده از سال 1380 تاکنون

راه اندازی سایت

راه اندازی سایت برای موسسات، ادارات، شرکتها و اشخاص

سامانه مدیریت طرحهای علمی کاربردی

 ثبت نام اشخاص

ارسال طرح و پیشنهادیه(پروپوزال)

بررسی اولیه طرح توسط دبیرخانه

ارسال طرح برای داوری با توجه به زمینه تخصصی طرح و زمینه تخصص داوران

دریافت نظر داوران و درخواست انجام اصلاحات پیشنهادی داوران

اعلام نتیجه داوری طرح به فرستنده طرح

مرکز دانش بیوانفورماتیکی فسفات

این محصول یک سایت بیوانفورماتیکی است که برای ثبت و بازیابی اطلاعات بیوانفورماتیکی و ژنتیکی مربوط به فسفات طراحی شده است و شامل امکانات زیر است:

ثبت و بازیابی اطلاعات ژنومیکس

ثبت و بازیابی اطلاعات ترنسکریپتومیکس

ثبت و بازیابی اطلاعات پروتئومیکس

ثبت و بازیابی اطلاعات متابولومیکس

ثبت و بازیابی مقالات

معرفی نرم افزارهای بیوانفورماتیکی مرتبط

جستجو در اطلاعات ژنومیکس، ترنسکریپتومیکس، پروتئومیکس و متابولومیکس و مقالات

جستجو به صورت جستجوی کامل در متن(Full Text Search) در اطلاعات مختلف و مقالات سایت

 

برنامه نویسی شده با زبان برنامه نویسی JAVA

بانک اطلاعاتی mySQL

از موتور Lucene و mySQL برای پیاده سازی جستجوی کامل استفاده شده است

نشانی وب سایت http://greenpi.info

 

سامانه مدیریت پروژه

دارای سه سطح پروژه، طرح و فعالیت که هر پروژه می تواند شامل زیر پروژه ها و طرحهای مختلف بوده و هر طرح می توانید شامل زیر طرحها و فعالیت های مختلف باشد و هر فعالیت نیز به نوبه خود می تواند شامل زیر فعالیت های مختلف باشد.

پروژه ها

ثبت اطلاعات مختلف مربوط به پروژه شامل مواردی مانند عنوان پروژه، کلید واژه ها، اولویت، تاریخ شروع و پایان، درصد پیشرفت و …

امکان تعریف دست اندرکاران پروژه به همراه نقش هر فرد در پروژه و بدون محدودیت در تعداد دست اندرکاران پروژه

امکان ثبت پیگیری های انجام شده بر روی پروژه شامل مرجع یا شخص مورد پیگیری، تاریخ پیگیری و شرح پیگیری

ثبت یادآور برای یادآوری نکته مورد نظر درباره پروژه در تاریخ مقرر

ضمیمه کردن فایلهای مرتبط با پروژه شامل مواردی مانند فایل تعریف پروژه، قراردادهای مربوطه و غیره بدون محدودیت در تعداد فایلها

امکان تعریف پروژه ها و طرحهای مرتبط با پروژه مورد نظر

ثبت پرداختهای انجام شده برای پروژه

جستجو در پروژه بر حسب معیارهایی مانند عنوان، کد پروژه، وضعیت پروژه، مسئول پروژه، دست اندرکاران و تاریخ شروع خاتمه پروژه

طرحها

ثبت اطلاعات طرح شامل موارد مانند عنوان، کد طرح، شرح، گروه، اولویت، هزینه پیش بینی شده، سهم از کل پروژه، درصد پیشرفت، تاریخ شروع و خاتمه و …

امکان تعریف دست اندرکاران، پیگیری های انجام شده بر روی طرح، ثبت یادآور و ضمیمه کردن فایل

فعالیتها

این بخش شامل اطلاعات فعالیتهای انجام شده توسط اشخاص مختلف در راستای انجام طرحها است کامل شامل مواردی مانند عنوان فعالیت، اهداف، شرح، اولویت، دست اندرکاران، تاریخ های مربوطه و غیره است.

در این بخش نیز امکان ثبت پیگیری، یادآور و ضمیمه کردن فایل وجود دارد

نمای درختی پروژها

در این بخش نمای درختی پروژه ها، طرحها و فعالیت مربوطه نمایش داده می شود که در آن می توان با کلیک راست بر روی هر مورد فعالیتهای مربوط پروژه، طرح و فعالیت مانند دیدن اطلاعات، اصلاح، ایجاد پروژه، طرح یا فعالیت زیر مجموعه برای آن مورد، دیدن و ثبت پیگیریها، دیدن و ثبت یادآور و غیره را انجام داد.

در این بخش امکان جابجا کردن یک مورد در ساختار درختی به جای بخش دیگری از ساختار وجود دارد به این ترتیب می توان به عنوان مثال یک طرح با تماس ملحقات آن را از زیر مجموعه یک پروژه به پروژه دیگری منتقل کرد.

سامانه مدیریت اوقات فراغت دانش آموزان

ثبت و بازیابی اطلاعات دانش آموزان
ثبت و بازیابی اطلاعات مربوط به حضور هر دانش آموز در دوره های آموزشی برگزار شده در سالهای مختلف
تعریف دوره های آموزشی
ثبت و بازیابی اطلاعات مربیان دوره های آموزشی
گزارش گیری از اطلاعات افراد شرکت کننده در دوره های آموزشی
گزارش گیری از اطلاعات مربیان دوره های آموزشی

سامانه مدیریت امور قراردادها

ثبت برنامه و ردیفهای بودجه
ثبت مراکز هزینه
دسته بندی موضوعات قرارداد
امکان درج انواع پرداختها مانند حق الزحمه، اجاره بها، حق التدریس، حق مشاوره، کرایه حمل و نقل و …
پرداخت بر مبنای معیارهای مختلف مانند ساعتی، پروژه ای، کیلومتر ماموریت و …
ثبت اطلاعات حساب بانکی افراد
ثبت انواع تضمین مانند چک، سفته و …
ثبت انواع اتومبیل برای قراردادهای نقلیه
ثبت و بازیابی اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی
مدیریت قراردادهای هزینه ای و قراردادهای درآمدی
ثبت و بازیابی اطلاعات قراردادهای کار معین، مشاوره و خدمات، حق التدریس، اجاره، رانندگان، مشاوره پایان نامه، فنی مهندسی
مدیریت قراردادها بر مبنای اعتبارات تخصیص داده شده، هزینه های انجام شده و دیون ایجاد شده
ثبت تخصیص های صورت گرفته برای عقد قرارداد بر مبنای تخصیص ها و پیشگیری از عقد قرارداد فراتر از تخصیص های صورت گرفته

سامانه مدیریت اطلاعات اعضای سازمانهای مردم نهاد (NGO)

ثبت و بازیابی اطلاعات فردی و اطلاعات تماس اعضاء
تهیه گزارش از اطلاعات اعضاء
صدور برچسب پستی برای اعضای مورد نظر
صدور نامه برای اعضاء
صدور کارت برای اعضاء
استخراج اطلاعات تکراری بر حسب معیارهای مختلف مانند نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و شماره تماس
ارسال پیام کوتاه برای اعضای مورد نظر
دریافت پیامهای کوتاه ارسالی از سوی اعضاء و نمایش سوابق پیامکهای دریافتی از سوی هر عضو
انجام نظر سنجی پیامکی
امکان اتصال به دستگاه کالر آی دی و نمایش لحظه ای اطلاعات شخص تماس گیرنده

سامانه مدیریت امور دانشجویان و طلاب مراکز آموزشی

ثبت و بازیابی اطلاعات شخصی افراد

ثبت و بازیابی اطلاعات تحصیلی افراد

ثبت و بازیابی اطلاعات اسکان افراد-شامل محل زندگی و اطلاعات قرارداد اجاره و مبلغ کمک هزینه مسکن تعلق گرفته به فرد

ثبت و بازیابی اطلاعات اداری فرد

ثبت و بازیابی اطلاعات حسابهای بانکی شخص برای واریز کمک هزینه به حساب

ثبت و بازیابی اطلاعات اقامتی شخص برای دانشجویان خارجی

ثبت و بازیابی اطلاعات افراد تحت تکفل شخص

امکان پرداخت انواع کمک هزینه مسکن، تحصیلی و مساعده به صورت دوره ای یا مقطعی بر حسب معیارهای تعریف شده در سیستم

امکان ارائه لوازم زندگی به شخص و نگهداری سوابق مربوطه و ثبت اطلاعات کمیسیونهای تشکیل شده برای ارائه خدمات به فرد

نگهداری سوابق تغییرات انجام شده در اطلاعات مختلف فرد و مشخص نمودن شخص تغییر دهنده و تاریخ ثبت تغییرات

ثبت و نگهداری اطلاعات پزشکی شخص

امکان انجام امور اداری مربوط به گذرنامه و روادید دانشجویان خارجی در این سامانه

امکان انجام کسورات مربوط به وامهای دریافتی و همچنین خرید کالای اقساطی از پرداختهای انجام شده به شخص

ثبت و بازیابی اطلاعات مربوط به پزشکان و مراکز درمانی طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد برای راهنمایی و ارجاع افراد به پزشکان و مراکز درمانی

مدیریت واحدهای مسکونی و خوایگاهها، نگهداری سوابق واگذاری هر واحد مسکونی و همچنین سوابق واحدهای مسکونی واگذار شده به هر شخص، یادآوری زمان تخلیه واحدهای مسکونی

امکان معرفی نامه های اداری به سیستم و صدور خودکار نامه های اداری و فرمهایی مثل معرفی نامه و … با استفاده از اطلاعات موجود در سیستم

امکان استخراج اطلاعات تکراری توسط سیستم

امکان استخراج انواع گزارشها از سیستم

ابزار یادآور کارها

ابزار مبدل تاریخ بین انواع تاریخهای شمسی، میلادی و قمری

سامانه امور مشترکین و مقالات نشریات

 •  ثبت و بازیابی اطلاعات مشترکین نشریه
 • ثبت اطلاعات مربوط به اشتراک نشریه و ویژه نامه های مربوطه
 • صدور برچسب پستی برای ارسال نشریه به نشانی مشترکین
 • مدیریت اشتراک مشترکین بر مبنای خرید اشتراک، اشتراک موسساتی، اشتراک به صورت هدیه
 • امکان تعیین معیار اشتراک بر مبنای تعداد اشتراک باقیمانده، فعال و غیر فعال نمودن مشترک مورد نظر برای ارسال یا عدم ارسال نشریه به صورت مقطعی به نشانی مشترک مورد نظر
 • ثبت و بازیابی اطلاعات مریوط به مقالات نشریه شامل مقالات چاپ شده و چاپ نشده و ثبت اطلاعات مربوط به مولف، ویراستار، تایپیست، مترجم، مقابله کننده و امکان محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر یک از دست اندرکاران مقاله

وب سایت انجمن های علمی

 •  امکان تعریف منوها و محتوای منوهای سایت
  • معرفی انجمن
  • تاریخچه و ساختار
  • اساسنامه
  • معرفی فعالیتهای انجمن
 • معرفی اعضای هیئت مدیره به صورت پویا
 • امکان عضوگیری از طریق سایت
  • ثبت درخواست عضویت در انجمن و درخواست عضویت در شاخه مختلف انجمن
  • ارسال مدارک مورد نیاز برای عضویت از طریق سایت
  • بررسی درخواستهای عضویت توسط دبیرخانه و هیئت مدیره و اعلام نقص مدارک احتمالی
  • تایید اولیه درخواست عضویت و درخواست وازیر حق عضویت
  • امکان واریز حق عضویت به صورت آنلاین
 • صفحه اخبار و اطلاعیه ها با امکان جستجو و با درج تصویر خبر
 • صفحه خبرنامه با امکان درج اطلاعات مربوط به خبرنامه و فایل خبرنامهپ
 • صفحه مطالب و مقالات برای انتشار مطالب و اطلاعات علمی مربوط به انجمن
 • صفحه معرفی شرکتها برای معرفی شرکتهای فعال در زمینه کاری انجمن
 • امکان درج تبلیغات در سایت برای گسترش حوزه فعالیت شرکتها و همچنین کسب درآمد برای انجمن
 • گالری تصاویر برای انتشار تصاویر مربوط به مناسبتها، کنگره ها و …
 • صفحه پیوندها برای معرفی وب سایتهای مرتبط با انجمن
 • صورتجلسات برای انتشار خلاصه جلسات انجمن برای عموم و اطلاعات مربوط به جزئیات جلسات برگزار شده برای اعضای هیئت مدیره
 • صفحه مصاحبه برای انتشار مصاحبه های صورت گرفته با فرهیختگان علمی و …
 • صفحه کارگاههای آموزشی با امکان ثبت و نمایش اطلاعات مختلف مربوط به کارگاههای آموزشی برگزار شده توسط انجمن و …
 • صفحه همایشها برای معرفی همایشهای در حال برگزاری و همایشهایی که برگزار خواهند شد
 • معرفی کتاب برای معرفی کتابهای علمی مرتبط با زمینه فعالیت انجمن
 • گزارش ساز پویا برای تهیه گزارش از اطلاعات سایت
 • صفحه تماس با ما برای ارسال ایمیل به دبیرخانه انجمن