درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۲۸ مهر ۱۳۹۵

اقتصاد و فرهنگ

تفاوتهای اقتصادی و فرهنگی
۲۳ مهر ۱۳۹۵

محل زندگی

محل زندگی ایده‌آل کجاست؟
۱۹ مهر ۱۳۹۵

کدام خط؟

خطوط و فرهنگ رانندگی

محصولات