درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.

در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که

به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به

خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۱۲ مهر ۱۳۹۵

محیط زیست ما

محیط زیست حساس ما
۸ مهر ۱۳۹۵

بوق

سرعت پردازش بوق
۶ مهر ۱۳۹۵

هم از آغل، هم از آخور

هم از آغل، هم از آخور در دنیای امروز

محصولات