درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.

در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که

به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به

خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۲ مهر ۱۳۹۵

استخر توپ ما

استخر توپ ما چه شکلی بود؟
۱۹ شهریور ۱۳۹۵

عین باباتی!

بابا و خانواده بابا چگونه انسانهایی هستند؟
۱۸ شهریور ۱۳۹۵

کیفیت تولیدات ایرانی

نظری در مورد کیفیت تولیدات پوشاک ایرانی

محصولات