درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.

در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که

به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به

خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۲۸ مرداد ۱۳۹۵

ما و نخبگی

در آرزوی نخبه بودن
۱۴ مرداد ۱۳۹۵

حالا من میو!

یک داستان
۱۳ مرداد ۱۳۹۵

بلندی لباس

لباس تا چه حد بلند باشد خوب است؟

محصولات