درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۸ مرداد ۱۳۹۵

برنامه نویس‌ها و تعطیلی

آیا برنامه نویس‌ها تعطیلی هم دارند؟
۶ مرداد ۱۳۹۵

سواد کار

قضاوت در مورد سواد کار در دوره‌های مختلف
۶ مرداد ۱۳۹۵

شانس

شانس به سراغ چه کسانی می‌رود؟

محصولات