درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۴ مرداد ۱۳۹۵

غلط املایی – اعتبار

غلط املایی در محصولات و اعتبار تولید کننده
۳ مرداد ۱۳۹۵

علم – تخیل

چه بر سر داستانهای علمی تخیلی آمده است؟
۳ مرداد ۱۳۹۵

ملت منتظر!

ملتی منتظر بهبود

محصولات