درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۲ مرداد ۱۳۹۵

قران آخر

تا قران آخر...
۱۲ تیر ۱۳۹۵

معماری و صنایع دستی

ارتباطی بین معماری و صنایع دستی ایرانی
۹ تیر ۱۳۹۵

مهاجرت معکوس

آیا امکان مهاجرت معکوس به ایران وجود دارد؟

محصولات