درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.

در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که

به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به

خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۹ تیر ۱۳۹۵

سرعت گیر

سرعت گیری به نام سازمانهای دولتی
۲۹ خرداد ۱۳۹۵

“ر” را چطور تلفظ کنیم؟

حکایتی در مورد نحوه تلفظ حرف "ر" و یک نتیجه گیری
۲۸ خرداد ۱۳۹۵

حمایت از تولید داخل

حمایت از تولید داخل - حرف تا عمل

محصولات