درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۲۳ خرداد ۱۳۹۵

دورکاری

دورکاری - تعریف، مزایا و معایب
۱۲ خرداد ۱۳۹۵

شرکتهای معظم

شرکتهای معظم در ایران چه می‌کنند؟
۱۱ خرداد ۱۳۹۵

سختیهای زندگی

بهره برداری از سختیها در زندگی

محصولات