درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.

در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که

به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به

خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۱۱ خرداد ۱۳۹۵

شدنی‌ها و نشدنی‌ها

تجربه و قضاوت در مورد شدنی‌ها و نشدنی‌ها
۹ خرداد ۱۳۹۵

جوانان و اشتغال

نکته‌ای در خصوص اشتغال
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

مدل توسعه چین

چین چه مدلی را برای توسعه خود انتخاب کرده است؟

محصولات