درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

سرمایه گذار

سرمایه گذار بودن را دوست دارم!
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

خدمت چین به صنعت ایران

آیا چین خدمتی هم به صنعت ایران کرده است؟
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

اسباب بازی

اسباب بازی‌های خیالی

محصولات