درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

راننده کجاست؟

به نظر شما راننده بعضی از ماشینها کجا هستند؟
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

نیسان و فرهنگ

خدمتی که نیسان به فرهنگ می کند!
۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

ایران حامی تروریسم؟

آیا ایران حامی تروریسم است؟

محصولات