درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۱۱ فروردین ۱۳۹۵

ایرنیان – علم

علاقه به علم در ایرانیان
۵ فروردین ۱۳۹۵

سفر به استانهای اصفهان، فارس، بوشهر و خوزستان

سفری به استانهای اصفهان، فارس، بوشهر و خوزستان داشتیم در این سفر بیش از سه هزار کیلومتر مسیر را طی کردیم و بیش از دویست لیتر بنزین سوزاندیم و در طبیعت رها کردیم!
۲۱ اسفند ۱۳۹۴

رشته های تحصیلی

فهرستی از تعدادی از رشته های تحصیلی و عنوان معادل انگلیسی آنها

محصولات