درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۱۵ اسفند ۱۳۹۴

مهاجرت و اصالت

تاثیری که مهاجرت بر اصالت شهرها و کشورها میگذارد
۳ اسفند ۱۳۹۴

گربه سگ و صنعت خودرو سازی

مدل مفهومی گربه سگ در صنعت خودرو سازی
۲ اسفند ۱۳۹۴

یک توصیه ایمیلی

یک توصیه برای ارسال ایمیل

محصولات