درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.

در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که

به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به

خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۲۳ بهمن ۱۳۹۴

سیب زمینی و پیاز

داستان سیب زمینی، پیاز و تصمیم کبرا
۲۳ بهمن ۱۳۹۴

رابطه فناوری و محیط زیست

آیا پیشرفت فناوری محیط زیست را آلوده تر کرده است؟
۱۲ بهمن ۱۳۹۴

با فرهنگ رانندگی چه کنیم؟

چه تدابیری در مورد فرهنگ رانندگی میتوان پیش گرفت؟

محصولات