درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.

در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که

به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به

خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۲ بهمن ۱۳۹۴

توافق هسته‌ای و اقتصاد ایران

توافق هسته‌ای چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟
۲ بهمن ۱۳۹۴

عجایب طبیعت

قوانین عجیبی که بر طبیعت حاکم است
۳۰ دی ۱۳۹۴

مدیریت نفتی – بودجه مالیاتی

آیا مدیریت نفتی با تامین بودجه از طریق دریافت مالیات سازگاری دارد؟

محصولات