درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۳۰ دی ۱۳۹۴

چین

چین چگونه به اینجا رسید؟
۲۸ دی ۱۳۹۴

در کجاها باید معذرت خواهی می‌کنیم

شدت رفتارهای عجیبی که در برخی موارد می‌بینیم و حس می‌کنیم باید معذرت خواهی کنیم
۲۳ آذر ۱۳۹۴

آیا دروغ گفتن گناه است؟

آیا مردم به قدر کافی به ناپسند بودن دروغ اعتقاد دارند و به اعتقاد خود عمل می‌کنند؟

محصولات