درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۱۶ آذر ۱۳۹۴

خرج کردن از آینده

افراد، مشاغل، صنایع و سیاستهایی که از آینده خرج می‌کنند!
۱۵ آذر ۱۳۹۴

یکی، بهتر از هیچی

نتیجه تنوع طلبی
۷ آذر ۱۳۹۴

علت ترس مردان از زنان

علت زن ذلیلی مردان چیست؟

محصولات