درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۱۸ آبان ۱۳۹۴

زبان و مذاکره

اهمیت زبان در مذاکره و امور حقوقی
۱۸ آبان ۱۳۹۴

ما و فیلمها

فیلمها و تاثیراتی که روی ما می‌گذاشتند
۱۸ آبان ۱۳۹۴

تقلب

شدت ارادت به تقلب

محصولات