درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۱۶ آبان ۱۳۹۴

باند و سیستم

بلایی که باند و سیستم بر سر مغز انسان می‌آورد.
۱۴ آبان ۱۳۹۴

اعتیاد

برخی از مردم چگونه اعتیاد به مواد مخدر پیدا کرده‌اند؟
۱۳ آبان ۱۳۹۴

تولید کننده؟

چه کسی تولید کننده است؟

محصولات