درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۱۳ آبان ۱۳۹۴

استعمار و تعریف آن

تعریف استعمار چیست؟
۱۳ آبان ۱۳۹۴

انگلیس و سیاستهای جالب آن

چرا سیاستهای انگلیس جذاب است؟
۹ آبان ۱۳۹۴

چقدر… خوب هستند ایرانیها

واقعاً چقدر خوب و با معرفت هستند این ایرانیها

محصولات