درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۲۵ مهر ۱۳۹۴

نوشتن

نوشته‌هایی درباره نوشتن
۲۲ مهر ۱۳۹۴

فارسی صحبت کنیم

فارسی صحبت کردن و اصطلاحات خارجی
۲۰ مهر ۱۳۹۴

سیاستمداران – سلامت روانی

لزوم بررسی سلامت روانی سیاستمداران

محصولات