درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۲۰ مهر ۱۳۹۴

مکافات عمل

دنیا و مکافات عمل انسانها
۱۹ مهر ۱۳۹۴

چه کسی برای چه کسی کار می‌کند؟

در کشور ما و کشورهای اطراف ما چه کسی برای چه کسی کار می‌کند؟
۱۹ مهر ۱۳۹۴

رغبت به کار کردن در جوانان

یکی از علتهای عدم رغبت جوانان به کار

محصولات