درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.

در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که

به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به

خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۱۲ مهر ۱۳۹۴

حساب کنم؟

موقعی که مجبور هستیم کرایه اتوبوس شخص دیگری را حساب کنیم چه کنیم؟
۱۰ مهر ۱۳۹۴

سرنخی از منشاء داعش

یک تئوری در مورد نحوه شکل گیری داعش
۷ مهر ۱۳۹۴

مستقیم بهشت

راههای میانبری که برخی برای رسیدن یا رساندن به بهشت طی می‌کنند.

محصولات