درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۳ مهر ۱۳۹۴

دور باطل

دور باطل‌های اداری
۲ مهر ۱۳۹۴

عصاره و جوهره

 در دوره کارشناسی استادی داشتیم به نام دکتر کاشی که برایمان سبزیکاری تدریس می‌کردند نکته بسیار جالبی را در کلاس مطرح کردند که برایم یکی از […]
۳۰ شهریور ۱۳۹۴

ایده جدید

چه زمانی ایده ما جدید است؟

محصولات