درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۳۰ شهریور ۱۳۹۴

تعهد-تخصص

چه کسی متعهد است؟
۳۰ شهریور ۱۳۹۴

امداد غیبی

امداد غیبی در چه شرایطی رخ می‌دهد؟
۳۰ شهریور ۱۳۹۴

سیگار کشیدن کارآمد

سیگار کشیدن در چه شرایطی کارآمدتر است؟

محصولات