درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۲۲ شهریور ۱۳۹۴

دولتی – خصوصی

مقایسه اقتصاد دولتی و خصوصی
۲۰ شهریور ۱۳۹۴

قواعد این جهان

دانستن قواعد این جهان و تاثیر آن بر زندگی
۲۰ شهریور ۱۳۹۴

ورزش

اندر مزایای ورزش و فعالیت جسمی

محصولات