درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۲۴ مرداد ۱۳۹۴

بقای مشاغل

مشاغلی که نابود می‌شوند
۲۱ مرداد ۱۳۹۴

توریسم و فرهنگ بومی

آیا توریسم فرهنگ بومی را نابود می‌کند؟
۲۱ مرداد ۱۳۹۴

مزیت دولت‌های نهم و دهم

مزیت برجسته‌ای که دولت‌های نهم و دهم داشتند

محصولات