درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۱۲ مرداد ۱۳۹۴

برنامه نویسی

نکاتی در مورد برنامه نویسی
۹ مرداد ۱۳۹۴

رانندگی

نکاتی در مورد رانندگی
۱ مرداد ۱۳۹۴

سرعت تغییر سبک زندگی

سرعت تغییر سبک زندگی و اثر آن بر روان انسان

محصولات