درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۲۶ تیر ۱۳۹۴

محیط زیست

نکاتی محیط زیستی
۲۲ تیر ۱۳۹۴

دشمنی!؟

آیا در شرایط فعلی کشورها می‌توانند به فکر دشمنی با یکدیگر باشند؟
۲۲ تیر ۱۳۹۴

بوی آرزو

حکایتی که تعریف آن در برخی شرایط خالی از لطف نیست.

محصولات