درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۵ تیر ۱۳۹۴

فرصتهایی که از دست می‌دهیم

فرصت‌هایی که اگر استفاده می‌کردیم!
۳ تیر ۱۳۹۴

رسیدن به حق با ابزار ناحق

آیادادن رشوه برای احقاق حق مجاز است!؟
۱۸ خرداد ۱۳۹۴

یخ در تابستان – داغ در زمستان

عادتهای دمایی عجیب ما

محصولات