درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.

در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که

به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به

خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۱۶ خرداد ۱۳۹۴

چاره کم آبی

راه مبارزه با کم آبی چیست؟
۱۴ خرداد ۱۳۹۴

من هم دوست دارم برنامه نویس شوم

موضوعی که کسانی که با برنامه نویس‌ها ارتباط دارند مطرح می‌کنند و سعی می‌کنم بخشی از تجربیات شخصی خود را در این زمینه مطرح کنم
۱۳ خرداد ۱۳۹۴

رستوران در میان درخت – درخت در میان رستوران

فلسفه‌های وجودی که از بین می‌روند

محصولات