درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.

در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که

به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به

خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

چه زمانی قضاوت کنیم

چه زمانی می‌توانی درباره دیگران قضاوت کنیم
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

بدون انسان، با انسان، آینده با انسان!

تصور کنید محیط اطرافمان بدون حضور انسان به چه شکلی بود؟ الان چگونه است و در آینده چگونه خواهد بود؟
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

ارزش وقت بعضیا

رانندگانی که وقت برایشان خیلی ارزش دارد!

محصولات