درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

رسوایی

اتفاقات و رسوایی‌هایی که شاید به نظر ما غیر قابل باور و یا خنده دار بیایند
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

حق محرومیت فرهنگی

نهیبی به خود برای اصلاح فرهنگ
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

آیا ایرانیان متفکرتر شده‌اند؟

نوشتاری در زمینه مشغولیت‌های فکری ایرانیان و ثمربخشی آن

محصولات