درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

محیط زیست و سطح پیشرفت تکنولوژی

محیط زیست به عنوان معیاری برای سنجش سطح پیشرفت تکنولوژی
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

انسانها و پیشرفت فناوری

با پیشرفتهای فناوری چه بر سر انسان خواهد آمد
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

علت پیشرفت

پرسش و پاسخهایی راجع به پیشرفت که هر چند تخیلی بوده و خالی از اغراق و اشتباه نیست اما تامل برانگیز است

محصولات