درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.

در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که

به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به

خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

کشاورزی ما و آب

نقدی بر کشاورزی با شرایط آب فعلی
۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

اهمیت موتورهای جستجو و داده کاوی اطلاعات روی اینترنت

دیدگاهی در باره اهمیت موتورهای جستجو و داده کاوی اطلاعات روی اینترنت
۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

ثروتمند اصیل – ثروتمند تازه به دوران رسیده

فرق ثروتمند اصیل و ثروتمند تازه به دوران رسیده از نظر من

محصولات