درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

انسانیت و دیانت

نظر شخصی من در مورد انسانیت و دیانت
۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

یک تجربه

یک تجربه بهداشتی که امیدوارم کارگشا باشد
۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

گفته های آلفرد هیچکاک

گفته هایی از هیچکاک دیدم که به نظرم خیلی جالب آمد و کاملاً انگلیسی بودن او را نشان می دهد

محصولات