درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.

در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که

به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به

خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۲۱ فروردین ۱۳۹۴

سالار!

در آرزوی سالار شدن
۱۹ فروردین ۱۳۹۴

سرعت پیشرفت ما و سرعت پیشرفت دیگران

 یک مثال در مقایسه سرعت پیشرفت ما و دیگران که برایم جالب توجه است: هواپیمای اولیه در سال 1903 اولین پرواز خود را انجام داد، و […]
۱۷ فروردین ۱۳۹۴

روسای جمهور ایران

برداشتی آزاد از عملکرد روسای جمهور ایران

محصولات