درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۲۱ اسفند ۱۳۹۳

سفر و اهمیت آن

مقدمه ای درباره سفر و شروعی برای سفرنامه نویسی من
۱۲ بهمن ۱۳۹۳

سهم ما در تشکیل فرهنگ جهانی

سهم ما در دهکده جهانی
۵ بهمن ۱۳۹۳

ذخایر ژنتیکی و ذخایر فرهنگی

ذخایر ژنتیکی و پلی به سوی ذخایر فرهنگی

محصولات