درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۵ بهمن ۱۳۹۳

داستان ازدواج

داستان کسانی که برای یکدیگر خلق شده‌اند
۲ بهمن ۱۳۹۳

راه‌هایی که به سرعت میرویم، متوجه اشتباهمان می‌شویم و به آرامی بر می‌گردیم

تاملی در راه‌هایی که با سرعت و ذوق و شوق به پیش می‌رویم، کسانی که را که در حال برگشتن از این راه‌ها هستند را نمی‌بینیم و در نقطه‌ای متوجه اشتباهمان می‌شویم به آرامی آن راه را بر می‌گردیم.
۲۰ دی ۱۳۹۳

داستان من – من و کامپیوتر

داستان گرفتار شدن من در عالم کامپیوتر و تقلاهایی که در این حیطه کرده ام

محصولات